Eerlijk delen

Een grote stad in Nederland lijkt haar subsidiebeleid niet op orde te hebben. Het is niet duidelijk, of de verstrekte budgetten op de juiste plaats terecht gekomen zijn. Oneerlijk, aldus diverse nieuwsberichten. Het officiële rapport met bevindingen heeft als titel ook Eerlijk delen. Zulke woorden maken een lezer nieuwsgierig. Dus men klikt verder...

De regels voor het uitgeven van subsidie zijn onvoldoende helder en niet allemaal hetzelfde, zo staat er. Publicatie vindt niet altijd via de officiële bekendmakingen plaats. Dat laatste is verplicht. Door een regeling te verbergen in een nota of 'ergens' op een website, zijn niet alle mensen op de hoogte.

Het is ook niet altijd duidelijk of het geld doelmatig is uitgegeven, zo blijkt. Men heeft in meer dan 30% van de gevallen niet of onvoldoende zicht of de subsidie heeft bijgedragen aan de geformuleerde doelstellingen. En dan zijn er ook nog gevallen, waarin een subsidie automatisch aan specifieke organisaties werd toegewezen, waardoor anderen niet de kans kregen überhaupt een aanvraag in te dienen. 

Als het niet zo droevig was, zou je er om kunnen lachen, zo luidt een reactie van een lezer. In Nederland wordt nog eens een subsidie ingevoerd voor diegenen die buiten de subsidieboot vallen, schrijft een ander. En: heeft een organisatie die subsidie nodig heeft, wel bestaansrecht

Kun je hier om lachen? Wij vinden van niet. Nee, organisaties zouden subsidie niet nodig moeten hebben om te kunnen bestaan. Subsidie zou ze moeten helpen om goed te kunnen blijven functioneren, maar dat is iets heel anders. En die subsidie voor buiten de subsidieboot, die is wél om te lachen. Daar willen we eerlijk in zijn. 

Is het verhaal van die grote stad een uitzondering? Nee. Er zijn talloze overheidsorganisaties, die hun subsidiebeleid op de een of andere manier verstoppen in een website. Anderen bieden de informatie te laat, onvolledig of zelfs helemaal niet officieel aan. Wij volgen het subsidienieuws voor u op de voet, en lopen er ook geregeld tegen aan. Als wij niet kunnen vinden wat gevonden moet worden, nemen we contact op met zo'n organisatie. Ze zijn het zich dan vaak niet eens bewust. 

Een subsidiebeleid wordt niet opgesteld om oneerlijk te zijn. Onduidelijk, ja, dat kan wel. Wat dat betreft kan er nog veel worden verbeterd. Neem nou de reactie vanuit het stadsbestuur dat haar geld zo verkeerd verdeelde. Er wordt aangegeven dat men zich grotendeels herkent in de uitkomsten en aanknopingspunten ziet voor verbetering

Het is Ambtenaars voor: Sorry. U heeft groot gelijk. We gaan er voor zorgen dat dit niet meer gebeurt. Dat was een stuk duidelijker geweest. Bij een eventueel volgend rapport mag het ook in de titel, wat ons betreft. Wees duidelijk. Dan wordt het ook vanzelf eerlijk. Reacties