Landbouwwaanzin?

Ooit gehoord van subsidie voor jonge timmermannen, jonge boekhouders of jonge artsen?

Duidelijke taal. Ik las het onlangs op Twitter. Dat medium waar een bericht niet langer mag zijn dan 140 tekens. Lastig, om dan ook nog uit te leggen, wat je precies bedoelt. Wij doen op deze plek een poging. Of, beter gezegd, we proberen deze boze tweet te weerleggen. Een pleidooi voor de Jonge Landbouwersregeling

Eerst maar even wat theorie.De subsidie heet officieel 'Fysieke investeringen van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers' en is bedoeld voor jonge boeren, die recent een bedrijf hebben overgenomen. Met de regeling kunnen investeringen worden gedaan om de onderneming duurzamer te maken. Op die manier kan er veel worden verbeterd. Denk aan milieu, klimaat of energiebesparing.

Dat laatste verklaart misschien al, waarom zo'n regeling er wel is voor jonge boeren, maar niet voor jonge boekhouders of jonge artsen. In hun werk is het niet direct duidelijk wat ze zouden kunnen betekenen voor het milieu, klimaat en energiebesparing tegelijk. Bij boeren heeft u daar direct een beeld bij.

Teveel koeien, kippen of varkens in een stal leidt tot ongezonde dieren. En tot stankoverlast voor de buurt. Wanneer je, als boer, zo'n stal ook nog eens moet verwarmen, betaal je je blauw aan stookkosten, tenzij je zonnepanelen op het staldak legt. Om maar eens wat te noemen.

De Jonge Landbouwersregeling wordt door elke provincie afzonderlijk uitgevoerd, maar de voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn zo ongeveer gelijk. Neem voor meer informatie contact op met het subsidieloket van de provincie waar u woont. Ook RVO.nl, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, kan u er meer over vertellen.

Is de regeling waanzin? Wij vinden dus van niet. En bovendien: er zijn óók subsidiemogelijkheden voor jonge artsen of boekhouders of timmermannen. Wij hebben er zeker van gehoord. Maar dat is een heel ander verhaal. En wat Twitter betreft: kijk eens op @Subsidie_kennis. U kunt ons er uiteraard volgen. En reageren. 

Reacties