Nóg meer muziek?

Soms halen subsidieregelingen het landelijke nieuws. Afgelopen week gebeurde dit met de Impuls Muziekonderwijs van het Fonds Cultuurparticipatie. De regeling is zó succesvol gebleken dat het budget voor de eerste ronde opnieuw is verhoogd. Nu is er € 11,75 miljoen beschikbaar. Voldoende om alle ingediende aanvragen mee te kunnen honoreren. Als ze tenminste aan alle gestelde voorwaarden voldoen.

Dat het zo'n succes zou worden, daar zag het lang niet naar uit. De regeling opende in november 2015. Afgelopen februari schreven wij er voor het eerst over. Toen werd De Wereld Draait Door nog ingeschakeld, om de regeling te promoten. Die aanpak werkte. Vorige maand bleek al, dat er veel meer aanvragen werden ingediend, dan er budget beschikbaar was. Er kwam € 1 miljoen bij. U kon het lezen in een vervolgblog.

Uiteindelijk dienden 728 scholen een aanvraag in voor de eerste ronde. Dat waren er veel meer dan verwacht. Die € 1 miljoen extra investering bleek niet voldoende. Daarom is besloten, het budget uit de derde ronde naar voren te halen. Wat het nieuwe budget voor de derde ronde wordt, is nog niet duidelijk. Het budget voor de tweede ronde is al wel bekend: € 5 miljoen.

Voor die tweede ronde, die op 2 oktober 2016 van start gaat, was aanvankelijk € 6 miljoen beschikbaar. Ik vermoed, dat dat verschil van € 1 miljoen precies het bedrag is, dat in februari 2016 extra beschikbaar kwam voor de eerste ronde. Het Fonds Cultuurparticipatie meldt bovendien, dat de regeling vóórdat de tweede ronde van start gaat, eventueel op kleine punten nog kan worden aangepast.

De derde ronde opent op 2 oktober 2017 en sluit op 31 maart 2018.  Afhankelijk van budget, staat er op de website tussen haakjes achter. Er is dus nog geen extra bedrag bij gekomen. Het geld wat er wás voor die derde ronde, is nu opgeteld bij ronde 1. Volgt u het nog?

Minister Jet Bussemaker moet noodgedwongen geld naar voren halen, zo schrijven de media. Ze melden ook, dat ze er in totaal € 25 miljoen voor uit gaat trekken. De officiële wettekst uit 2015 had het over een subsidieplafond van in totaal € 16,75 miljoen. En dan klopt het sommetje weer precies. Als u dat bedrag aftrekt van de € 11,75 miljoen voor ronde 1, houdt u € 5 miljoen over voor ronde 2. En daarmee is er geen budget meer voor ronde 3.

Laten we hopen dat het verschil tussen de € 25 miljoen waar nu.nl het over heeft en de formele € 16,75 miljoen uit de Staatscourant ook daadwerkelijk als budget gaat gelden voor ronde 3. Dan zit er pas écht meer muziek in. Anders is het gewoon een spelletje subsidieschuiven geweest. Is er nog niets extra's geïnvesteerd. Wordt opnieuw vervolgd.
Reacties