Posts

Posts uit mei, 2016 weergeven

Kom van dat asbestdak af

In januari van dit jaar ging een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken van start. Met hetzelfde doel als de asbestsaneringsregeling voor agrarische ondernemingen waar we in 2015 al over schreven. In 2024 moeten álle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn.
Meer specifiek wil de nieuwe regeling 'de verwijdering van de asbestdaken in de jaren 2016-2019 aanjagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben kan worden gehaald'. Dus. 

Aanvragen kunnen worden ingediend, door degene op wiens naam de rekening voor het verwijderen komt. Dat kan een onderneming zijn, een particulier, maar ook een gemeente of provincie, zo lang zij eigenaar zijn. Voor 2016 is € 10 miljoen beschikbaar. Er blijkt pas voor € 1 miljoen te zijn aangevraagd. Dat valt tegen. Hoe dat komt?

Meer dan de helft van de asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Volgens kenners willen boeren momenteel geen extra investeringen doen. Het zijn vaak de boeren met i…

Nóg meer muziek?

Soms halen subsidieregelingen het landelijke nieuws. Afgelopen week gebeurde dit met de Impuls Muziekonderwijs van het Fonds Cultuurparticipatie. De regeling is zó succesvol gebleken dat het budget voor de eerste ronde opnieuw is verhoogd. Nu is er € 11,75 miljoen beschikbaar. Voldoende om alle ingediende aanvragen mee te kunnen honoreren. Als ze tenminste aan alle gestelde voorwaarden voldoen.

Dat het zo'n succes zou worden, daar zag het lang niet naar uit. De regeling opende in november 2015. Afgelopen februari schreven wij er voor het eerst over. Toen werd De Wereld Draait Door nog ingeschakeld, om de regeling te promoten. Die aanpak werkte. Vorige maand bleek al, dat er veel meer aanvragen werden ingediend, dan er budget beschikbaar was. Er kwam € 1 miljoen bij. U kon het lezen in een vervolgblog.

Uiteindelijk dienden 728 scholen een aanvraag in voor de eerste ronde. Dat waren er veel meer dan verwacht. Die € 1 miljoen extra investering bleek niet voldoende. Daarom is besloten,…