Als meedoen niet meer vanzelf gaat

Een gelukkig 2016, in goede gezondheid. Het is een mooie wens, waar je best wel eens wat langer bij stil mag staan. Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is. In Nederland zijn veel mensen, die niet meer mee kunnen doen, op een manier die ze graag zouden willen. Omdat ze chronisch ziek zijn, bijvoorbeeld. Of een beperking hebben. Meedoen, betekent meetellen.

Misschien heeft u het zichzelf wel voorgenomen. Dit jaar ga ik meer voor kwetsbare mensen doen. Of heeft u een werkgever, die dat van plan is. Kent u iemand met een goed idee op dat gebied? Het Fonds NutsOhra kan u helpen met het realiseren van dat idee. Dat doen ze met vier programma's, waarvoor in totaal bijna € 40 miljoen gereserveerd is. Twee van deze programma's zijn momenteel geopend.

Op 14 januari ging Meer Veerkracht Langer Thuis voor de derde keer open voor aanvragen. Het programma biedt ondersteuning aan vernieuwende projecten voor alleenstaande ouderen met een beperking, met als doel hen langer zelfstandig en vitaler thuis te laten wonen op een prettige manier. Tot en met 10 maart kunnen er aanvragen worden ingediend. En door 'bijna iedereen'. Stichtingen, verenigingen, (zorg)instellingen, groepen alleenstaande ouderen, ondernemers. Er is in totaal € 2 miljoen beschikbaar, voor deze oproep. Daar kan een heleboel moois mee worden gedaan. 

Ook het programma Klein Geluk is nog geopend voor aanvragen. Het is bedoeld voor mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg, die naar verwachting tijdens het leven ook niet meer zal verminderen. Voor deze oproep is € 250.000 gereserveerd. Aanvragen kan nog tot en met 28 januari van dit jaar. 

Om het u allemaal wat makkelijker te maken, is er een pagina ingericht met veelgestelde vragen. Daarnaast kunt u lezen, welke projecten er al eerder een toekenning kregen. Elk programma heeft bovendien een agenda, waarin onder meer bijeenkomsten worden aangekondigd, die u verder op weg kunnen helpen. Bovendien zijn er projectcoƶrdinatoren en -secretarissen, die uw vragen graag willen beantwoorden.

Een goed en gezond nieuw jaar toegewenst. En doe mee. Al dan niet vanzelf.  

Reacties