Posts

Posts uit 2016 weergeven

Langer gezond aan het werk

Stress op de werkvloer. Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Meer dan 1 miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out of andere psychische klachten, die met het werk te doen hebben.

Mensen werken steeds langer door. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd moeten organisaties goed kunnen blijven inspelen op allerlei ontwikkelingen. Niet alleen op economische gebied, ook voor wat betreft technologie. Dat vraagt om fitte mensen. Werknemers, die werk doen dat bij ze past en dat ze met plezier willen uitvoeren.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft er veel geld voor over. Op dit moment zelfs € 13 miljoen. Werkgevers met ten minste 2 werknemers in dienst kunnen tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij Agentschap SZW voor projecten gericht op fitte medewerkers. Duurzame Inzetbaarheid, met een mooi woord.

Een project moet ten minste € 12.000 aan kosten hebben, die voor subsidie in aanmerking komen. Alleen de kosten van een exte…

Hoedjes, een koets en veel geld

Het is weer derde dinsdag in september. Prinsjesdag. De dag, waarop de koning de Troonrede uitspreekt. Opening van een nieuw jaar voor de Eerste en Tweede Kamer. De plannen van het kabinet voor 2017. Miljoenennota en Rijksbegroting worden volgens de traditie om 15.15 door de minister van Financiën - Dijsselbloem, in dit geval - aan de Tweede Kamer aangeboden. Vanaf dat moment zijn ze ook in te zien op de website van de Rijksoverheid. Officieel dan.

Want er is al heel wat bekend. Dat is zo langzamerhand net zo'n grote traditie als de koets en de hoedjes. Kabinet strooit weer met miljoenen, aldus nu.nl. Zo in de weken voor Prinsjesdag blijkt de top van de coalitie ineens zo lek als een vergiet om de burger alvast te verlekkeren met de vele honderden miljoenen die worden uitgedeeld in 2017, zo begint het artikel. 
De cijfers liggen ook dit jaar weer op straat: er zal ruim € 2,5 miljard extra worden geïnvesteerd, met name in de zorg. Een bedrag van € 400 miljoen is gereserveerd voor h…

Kunstgrepen

Zo af en toe worden subsidies, of uitvoerende instanties van die subsidies, landelijk nieuws. Dat was afgelopen maand het geval bij het Fonds Podiumkunsten. Ze kenden recentelijk € 1 miljoen toe aan de Nijmeegse band De Staat. Het bedrag leidde tot kamervragen. Heeft zo'n band dat bedrag wel nodig? En wat was de rol van hun zakelijk leider, tevens adviseur bij het Fonds Podiumkunsten, bij deze toekenning? De kamervragen werden door minister Bussemaker helder beantwoord.

Deze ophef ging over de Meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds. Maar het is niet de enige toekenning, die voor verontwaardiging heeft gezorgd. Er is ook veel onbegrip over de spreiding van het aantal toekenningen. Vertegenwoordigers van zowel OverijsselNoord-Brabant  als Limburg hebben van zich laten horen: 'Kaalslag', 'Zorgwekkend', 'Wel complimenten, maar geen centen', 'Volstrekte willekeur bij toewijzing.'

Of al deze verontwaardiging terecht is? Op 2 augustus, de dag van …

Wij zijn met vakantie

We lassen een zomerstop in! Vanaf medio augustus bloggen wij weer vrolijk verder.

Volg ons ook op Twitter via @Subsidie_kennis.

Het Slecht Weer Fonds

Soms zou je willen, dat je een naam als deze had bedacht. Maar het Slecht Weer Fonds is niet verzonnen. Dat bestaat echt, sinds kort. Bedoeld voor organisatoren van grootschalige evenementen, die hun festival, concert of ander evenement in de buitenlucht in het water zien vallen. Letterlijk.

Het nieuws haalde de landelijke pers. Ja, zo'n fonds is nodig. Kijk maar eens naar deze bijgevoegde foto, uit de Volkskrant. Of deze, van nu.nl. Ze zeggen alles. Ik heb het me ook wel eens afgevraagd, bij het zien van berichten van dergelijke verregende evenementen. Je zal maar organisator geweest zijn van zoiets. Er heel veel tijd, geld en moeite in gestoken hebben. En dan zulk weer voor je kiezen krijgen.

Maar daar is dus nu iets voor bedacht. Minister Bussemaker, van OCW, heeft laten weten een bedrag van € 500.000 opzij te leggen. Het nieuwe fonds is revolverend. Dat betekent: wij betalen jou, jij betaalt weer terug zodra je daartoe in staat bent, zodat wij weer aan anderen kunnen uitkeren.

Op stap met de STEP

Bent u eigenaar en verhuurder van een of meerdere huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens? Dan is de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector, afgekort als STEP, misschien wel iets voor u. De regeling bestaat al een poosje, maar werd onlangs gewijzigd en is daarmee nog aantrekkelijker geworden: meer subsidie, langere looptijd.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2018. Er is maar liefst € 395 miljoen subsidie beschikbaar. In totaal, uiteraard. Een verhuurder van een flink aantal huizen kan tot wel € 7,5 miljoen aan subsidie aanvragen. De hoogte van het bedrag hangt af van het bereiken van een bepaalde energieprestatie van de woning. En uiteraard van het aantal woningen, waarvoor u STEP aanvraagt.
De STEP is bedoeld voor bestaande huurwoningen en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij hebben een speciale STEP-pagina ingericht. Hier vindt u niet alleen meer informatie over de regeling, maar ook een actu…

Kom van dat asbestdak af

In januari van dit jaar ging een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken van start. Met hetzelfde doel als de asbestsaneringsregeling voor agrarische ondernemingen waar we in 2015 al over schreven. In 2024 moeten álle asbestdaken in Nederland verwijderd zijn.
Meer specifiek wil de nieuwe regeling 'de verwijdering van de asbestdaken in de jaren 2016-2019 aanjagen, zodat de doelstelling om alle asbestdaken in 2024 verwijderd te hebben kan worden gehaald'. Dus. 

Aanvragen kunnen worden ingediend, door degene op wiens naam de rekening voor het verwijderen komt. Dat kan een onderneming zijn, een particulier, maar ook een gemeente of provincie, zo lang zij eigenaar zijn. Voor 2016 is € 10 miljoen beschikbaar. Er blijkt pas voor € 1 miljoen te zijn aangevraagd. Dat valt tegen. Hoe dat komt?

Meer dan de helft van de asbestdaken is te vinden in de agrarische sector. Volgens kenners willen boeren momenteel geen extra investeringen doen. Het zijn vaak de boeren met i…

Nóg meer muziek?

Soms halen subsidieregelingen het landelijke nieuws. Afgelopen week gebeurde dit met de Impuls Muziekonderwijs van het Fonds Cultuurparticipatie. De regeling is zó succesvol gebleken dat het budget voor de eerste ronde opnieuw is verhoogd. Nu is er € 11,75 miljoen beschikbaar. Voldoende om alle ingediende aanvragen mee te kunnen honoreren. Als ze tenminste aan alle gestelde voorwaarden voldoen.

Dat het zo'n succes zou worden, daar zag het lang niet naar uit. De regeling opende in november 2015. Afgelopen februari schreven wij er voor het eerst over. Toen werd De Wereld Draait Door nog ingeschakeld, om de regeling te promoten. Die aanpak werkte. Vorige maand bleek al, dat er veel meer aanvragen werden ingediend, dan er budget beschikbaar was. Er kwam € 1 miljoen bij. U kon het lezen in een vervolgblog.

Uiteindelijk dienden 728 scholen een aanvraag in voor de eerste ronde. Dat waren er veel meer dan verwacht. Die € 1 miljoen extra investering bleek niet voldoende. Daarom is besloten,…

Juichen voor het Jeugdsportfonds

Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het moet daarbij geen verschil maken of je uit een rijk of arm gezin komt. Daarom kent Nederland al meer dan twintig jaar het Jeugdsportfonds. Dat fonds zet zich in voor kinderen, die niet kunnen sporten vanwege het ontbreken van financiële middelen van hun ouders.

Presentator Kees Jansma en schaatser Erben Wennemars zetten zich als ambassadeur in voor het Jeugdsportfonds. Maar ook het kabinet vindt, dat sporten voor alle kinderen mogelijk moet zijn. De komende twee jaar moeten nog eens 25.000 jongeren van het fonds kunnen gaan profiteren. Daarvoor komt voor 2016 en 2017 € 5 miljoen beschikbaar. Extra. Dat maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma vandaag bekend, tijdens een bezoek aan voetbalvereniging Groen Wit, in Breda.

Deze grote extra uitgave, die officieel Rijksimpuls wordt genoemd, is een gezamenlijk besluit van het Ministerie van Sociale Zaken en dat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het nieuws is als officieel persbericht uitgegeven.

Ne…

Daar zit meer muziek in dan gedacht...

De subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs is een groot succes geworden. Dat laat het Fonds Cultuurparticipatie via haar website weten. Er zijn veel meer aanvragen zijn ingediend dan er geld beschikbaar is. Reden, om het budget voor deze ronde met € 1 miljoen te verhogen. Van de nu beschikbare € 6 miljoen kunnen circa 350 aanvragen worden gehonoreerd. Er zijn er echter al meer dan 450 aanvragen ingediend.

Dat de regeling een succes zou worden, daar zag het aanvankelijk niet naar uit. We schreven er een paar weken geleden nog over. Of onze oproep, vooral aanvragen in te dienen voor meer muziek op school, daaraan heeft bijgedragen? Het is mogelijk, dat u na het lezen van onze blog geïnspireerd werd, een aanvraag in te dienen. En bent u nu te laat.

Te laat voor dit moment, inderdaad. Maar helemaal te laat is het niet. Scholen die niet meer mee kunnen doen, kunnen vanaf 2 oktober een aanvraag indienen voor de tweede ronde, zo laat het Fonds weten. Bedoeld wordt 2 oktober 2016. De derde r…

De familie van JESSICA

JESSICA is een Engelse meisjesnaam. Maar als je die met hoofdletters schrijft is het een afkorting. Ook Engels, trouwens: Joined European Support for Sustainable Investment in City Areas. JESSICA richt zich specifiek op stedelijke gebieden. Regio's en steden kunnen fondsen oprichten, die budget beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld duurzame werkgelegenheid, uitbreiding van openbaar vervoer of een afname van de CO2 uitstoot.

In Rotterdam en Den Haag zijn met hulp van JESSICA drie van dergelijke fondsen opgericht: ED, FRED en SOFIE. Alle drie namen, die, volledig met hoofdletters geschreven, ook een afkorting zijn, En wel van het Energiefonds Den Haag, het Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag en de Stadshavens Ontwikkeling Fonds voor Innovatie en Economie. Of die namen met opzet zo bedacht zijn? Vast.

Want het leuke van JESSICA, ED, FRED en SOFIE is, dat je ze onthoudt. Dat het een afkorting is, weet je nog wel, maar waar het ook alweer voor staat, dat ben je in no time kwijt. Dat…

Daar zit muziek in... en veel geld

Muziek maken is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk. Het verbetert de schoolprestaties van kinderen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert de discipline en het doorzettingsvermogen. 

Klinkt goed, toch? Ik heb het niet zelf verzonnen. Het komt uit een subsidie, bestemd voor basisscholen, die iets met muziek zouden willen gaan doen. Zij kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dat kan nog tot en met 31 maart 2016. Er is veel geld beschikbaar. Voor deze periode alleen al € 5 miljoen. Maar er komt nog een tweede indientermijn, waarvoor € 6 miljoen klaarstaat. En voor een derde termijn is nog eens ruim € 5 miljoen beschikbaar.

Het geld is afkomstig vanuit de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie en bedoeld voor meer en beter muziekonderwijs. Wat u als basisschool werkelijk aan subsidie gaat ontvangen is afhankelijk van het aantal leerlingen. Kleine locaties kunnen maximaal € 10.000 su…

Arbeiten über die Grenze / Werken over de grens

Vanaf deze maand zullen er 800 mensen in de grensstreek worden geholpen bij het vinden van een baan over de grens met België en Duitsland. Dat staat in het nieuwe sectorplan 'Grenzeloos werken'.  Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reserveert er zo'n € 4,9 miljoen voor. Grensprovincies, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en het UWV investeren nog eens zo'n bedrag.

Het gaat hierbij niet alleen om mensen die werkloos zijn, maar ook om mensen die dat dreigen te worden. Dat overstappen naar een andere baan in een ander land gaat echter niet zo maar, daarom komen er scholingstrajecten. Niet alleen om de taal goed te leren spreken, maar ook om te leren welke regels er op de werkvloer gelden, zo meldt het persbericht van de Rijksoverheid. Als voorbeeld worden dan de veiligheidseisen genoemd. Zonder daar verder op door te gaan, helaas. Want er valt nog best wat meer over te vertellen.

Ik woon zelf in de grensstreek. Die met Duitsland, om precies t…

Als meedoen niet meer vanzelf gaat

Een gelukkig 2016, in goede gezondheid. Het is een mooie wens, waar je best wel eens wat langer bij stil mag staan. Omdat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is. In Nederland zijn veel mensen, die niet meer mee kunnen doen, op een manier die ze graag zouden willen. Omdat ze chronisch ziek zijn, bijvoorbeeld. Of een beperking hebben. Meedoen, betekent meetellen.

Misschien heeft u het zichzelf wel voorgenomen. Dit jaar ga ik meer voor kwetsbare mensen doen. Of heeft u een werkgever, die dat van plan is. Kent u iemand met een goed idee op dat gebied? Het Fonds NutsOhra kan u helpen met het realiseren van dat idee. Dat doen ze met vier programma's, waarvoor in totaal bijna € 40 miljoen gereserveerd is. Twee van deze programma's zijn momenteel geopend.
Op 14 januari ging Meer Veerkracht Langer Thuis voor de derde keer open voor aanvragen. Het programma biedt ondersteuning aan vernieuwende projecten voor alleenstaande ouderen met een beperking, met als doel hen langer zelfstandig…