Subsidie Quickscan

U heeft een idee. Een goed idee, zelfs. Maar niet genoeg geld om het helemaal zelf te financieren. Als lezer van deze blog weet u intussen wel, dat u in dat geval een vergoeding zou kunnen aanvragen... Maar hoe?

Veel organisaties die subsidie verstrekken hebben daar een handig hulpmiddel voor bedacht. De quickscan. Ook wel geschreven als quick scan. Een lijst met vragen, waarbij u kunt kiezen uit verschillende antwoorden. Aan de hand van de door u gegeven antwoorden wordt vervolgens direct duidelijk, of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Of niet. Een voorbeeld.

Het vfonds, het nationale fonds voor vrede, vrijheid en veteranenzorg, heeft een quickscan van zes vragen. De eerste vraag is: Wanneer wordt het project uitgevoerd? Vervolgens zijn er vier antwoordmogelijkheden: 1. Het project is reeds gestart. 2. Het project start binnen nu en drie maanden. 3. Het project start tussen vier en zes maanden. 4. Het project start zodra financiering rond is.

Kiest u voor antwoord 1, verschijnt direct de mededeling: Het spijt ons, voor projecten die reeds van start zijn gegaan, kunt u geen aanvraag meer indienen. De keuze voor antwoord 2 leidt tot een soortgelijke reactie. Antwoord 3: Ga verder, maar houdt er wel rekening mee dat de behandeltijd van uw aanvraag (maximaal) vier maanden kan zijn. Alleen antwoord 4 is werkelijk positief: Ga verder. De tweede vraag gaat over het aandachtsgebied. Ook daar kunt u uit meerdere opties kiezen. Heeft uw project echter betrekking op bijvoorbeeld sport of natuur en milieu volgt de mededeling: Het aandachtsgebied van uw aanvraag valt buiten de doelstellingen van het vfonds. Het is vrijwel zeker dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Zo doorloopt u stap voor stap de scan. U kunt alleen maar verder naar de volgende vraag, als uw voorstel nog niet is afgewezen. Als u steeds de optie Ga verder heeft gekregen, verschijnt aan het eind de mededeling, dat uw project aan de voorwaarden lijkt te voldoen, op basis van de gegeven antwoorden. Pas dan krijgt u het advies, een aanvraagformulier in te vullen en het met de benodigde bijdragen op te sturen. Het is echter nog geen garantie voor een daadwerkelijke toekenning.

Maar duidelijk is het wel. En makkelijk ook. Zo zijn er talloze voorbeelden van quickscans. Er is er één voor het Innovatiekrediet van RVO.nl. Er is een quickscan voor Duurzame Energie, maar ook voor Jantje Beton. Ook provinciale regelingen werken er soms mee. Geen quickscan? Bel dan, met de uitvoerende instantie. Dat geeft vaak hetzelfde resultaat.

Reacties