Mo(nu)mentele subsidiemogelijkheden

De provincie Limburg vraagt haar inwoners wat zij zouden zijn zonder monumenten. In een artikel op de website legt een Gedeputeerde uit dat hij het in stand houden en beschermen van het Limburgse erfgoed als een van zijn belangrijkste opgaven ziet. Zou zo'n Gedeputeerde, zeg maar een wethouder van de provincie, nou in het echt óók zo praten?

Ik vraag het me altijd af, bij dat soort citaten op een website. Maar belangrijker is het nieuws, dat helemaal onderin het artikel staat. Over de subsidiemogelijkheden voor erfgoed. Dat die in Limburg fors worden uitgebreid, staat er nog niet bij. Dat komt vast nog, want officieel werden er op 8 september vier nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd.

Subsidiemogelijkheden voor monumenten. Die zijn er niet alleen in Limburg. Bijna elke provincie heeft zoiets. Vaak in meer dan één regeling. Op de website staan ze verstopt onder een kopje 'Cultuur'. Noord-Brabant heeft momenteel zeven en Gelderland zes van dergelijke regelingen. Ook Overijssel heeft er een paar, al kunt u daar nu geen subsidie voor aanvragen. Woont u in Groningen? Dan is er voor u het Budget Restauratie Rijksmonumenten bedacht.

Voor het onderhoud van monumenten kan ook gebruik gemaakt worden van een landelijke regeling. Deze instandhoudingssubsidie is jaarlijks geopend, van 1 februari tot en met 31 maart. U kunt er een vergoeding aanvragen voor sober en doelmatig onderhoud, voor een periode van 6 jaar, op basis van een opgesteld instandhoudingsplan.

Een vergoeding om een monument in stand te houden. Of het nu een kerk, een klooster, een molen of een oude boerderij is. Er zijn monumentale subsidieregelingen genoeg. Allemaal om dat wat vroeger ooit is aangelegd, zo goed mogelijk te behouden. Dat is prettig voor u, als eigenaar van zo'n monument en wij, als medebewoners, waarderen het ook.

Het zal u niet altijd zo letterlijk gezegd worden, maar wanneer zo'n monument verloren gaat, vinden we dat allemaal even jammer. Erfgoed verdient het om in stand gehouden te worden. Dat is niet alleen de belangrijkste opgave van een Limburgs Gedeputeerde. Dat zou een opgave van iedereen mogen zijn.

Reacties