Langer gezond aan het werk

Stress op de werkvloer. Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Meer dan 1 miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out of andere psychische klachten, die met het werk te doen hebben.

Mensen werken steeds langer door. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd moeten organisaties goed kunnen blijven inspelen op allerlei ontwikkelingen. Niet alleen op economische gebied, ook voor wat betreft technologie. Dat vraagt om fitte mensen. Werknemers, die werk doen dat bij ze past en dat ze met plezier willen uitvoeren.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft er veel geld voor over. Op dit moment zelfs € 13 miljoen. Werkgevers met ten minste 2 werknemers in dienst kunnen tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij Agentschap SZW voor projecten gericht op fitte medewerkers. Duurzame Inzetbaarheid, met een mooi woord.

Een project moet ten minste € 12.000 aan kosten hebben, die voor subsidie in aanmerking komen. Alleen de kosten van een externe adviseur op het gebied van duurzaamheid komen voor een vergoeding in aanmerking. Projecten mogen maximaal 12 maanden duren.

Iedere aanvrager kan subsidie krijgen voor de helft van de externe advieskosten, tot maximaal € 10.000. De andere helft van de kosten komt voor rekening van de aanvrager. Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. Ingediende projecten worden behandeld op volgorde van ontvangst. De tijd om in te dienen is maar kort. Wees er dus snel bij.

De regeling wordt uitgevoerd door Agentschap SZW. Een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat onder meer subsidieregelingen uitvoert.

Eerder al vroegen onder meer het Zeeuws Museum, Installatiebedrijf Feenstra en Coppens warenhuis met succes subsidie aan. Hun verhalen zijn te lezen bij de voorbeeldprojecten.

Subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid is natuurlijk niet de enige oplossing tegen werkstress. Werknemers en werkgevers kunnen samen talloze dingen bedenken. Tips zijn onder meer te vinden op deze pagina.

Reacties