Posts

Posts uit september, 2016 weergeven

Hoedjes, een koets en veel geld

Het is weer derde dinsdag in september. Prinsjesdag. De dag, waarop de koning de Troonrede uitspreekt. Opening van een nieuw jaar voor de Eerste en Tweede Kamer. De plannen van het kabinet voor 2017. Miljoenennota en Rijksbegroting worden volgens de traditie om 15.15 door de minister van Financiën - Dijsselbloem, in dit geval - aan de Tweede Kamer aangeboden. Vanaf dat moment zijn ze ook in te zien op de website van de Rijksoverheid. Officieel dan.

Want er is al heel wat bekend. Dat is zo langzamerhand net zo'n grote traditie als de koets en de hoedjes. Kabinet strooit weer met miljoenen, aldus nu.nl. Zo in de weken voor Prinsjesdag blijkt de top van de coalitie ineens zo lek als een vergiet om de burger alvast te verlekkeren met de vele honderden miljoenen die worden uitgedeeld in 2017, zo begint het artikel. 
De cijfers liggen ook dit jaar weer op straat: er zal ruim € 2,5 miljard extra worden geïnvesteerd, met name in de zorg. Een bedrag van € 400 miljoen is gereserveerd voor h…

Kunstgrepen

Zo af en toe worden subsidies, of uitvoerende instanties van die subsidies, landelijk nieuws. Dat was afgelopen maand het geval bij het Fonds Podiumkunsten. Ze kenden recentelijk € 1 miljoen toe aan de Nijmeegse band De Staat. Het bedrag leidde tot kamervragen. Heeft zo'n band dat bedrag wel nodig? En wat was de rol van hun zakelijk leider, tevens adviseur bij het Fonds Podiumkunsten, bij deze toekenning? De kamervragen werden door minister Bussemaker helder beantwoord.

Deze ophef ging over de Meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds. Maar het is niet de enige toekenning, die voor verontwaardiging heeft gezorgd. Er is ook veel onbegrip over de spreiding van het aantal toekenningen. Vertegenwoordigers van zowel OverijsselNoord-Brabant  als Limburg hebben van zich laten horen: 'Kaalslag', 'Zorgwekkend', 'Wel complimenten, maar geen centen', 'Volstrekte willekeur bij toewijzing.'

Of al deze verontwaardiging terecht is? Op 2 augustus, de dag van …