Op stap met de STEP

Bent u eigenaar en verhuurder van een of meerdere huurwoningen met een huurprijs onder de huurtoeslaggrens? Dan is de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector, afgekort als STEP, misschien wel iets voor u. De regeling bestaat al een poosje, maar werd onlangs gewijzigd en is daarmee nog aantrekkelijker geworden: meer subsidie, langere looptijd.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2018. Er is maar liefst € 395 miljoen subsidie beschikbaar. In totaal, uiteraard. Een verhuurder van een flink aantal huizen kan tot wel € 7,5 miljoen aan subsidie aanvragen. De hoogte van het bedrag hangt af van het bereiken van een bepaalde energieprestatie van de woning. En uiteraard van het aantal woningen, waarvoor u STEP aanvraagt.

De STEP is bedoeld voor bestaande huurwoningen en wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Zij hebben een speciale STEP-pagina ingericht. Hier vindt u niet alleen meer informatie over de regeling, maar ook een actuele stand van zaken: een overzicht met wat er al is besteed en hoeveel subsidie er nog over is. Er is een pagina 'kom ik in aanmerking', die in korte punten uiteenzet of de STEP inderdaad ook geschikt voor u is.

We begonnen de blog met de vraag of u eigenaar / verhuurder bent. Het antwoord hoeft niet direct 'woningstichting' of 'huurdersorganisatie' te zijn. Ook particuliere verhuurders kunnen een aanvraag indienen. De subsidie is al van toepassing vanaf één huurwoning.

Als u aan alle voorwaarden voldoet en de aanvraag hebt ingediend, ontvangt u van RVO een brief of u in aanmerking komt voor subsidie. De uitbetaling vindt plaats in 2018 of 2019. U moet dus eerst zelf investeren in de verbetering. Er worden geen voorschotten uitgekeerd.

Reacties