Daar zit muziek in... en veel geld

Muziek maken is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk. Het verbetert de schoolprestaties van kinderen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert de discipline en het doorzettingsvermogen. 

Klinkt goed, toch? Ik heb het niet zelf verzonnen. Het komt uit een subsidie, bestemd voor basisscholen, die iets met muziek zouden willen gaan doen. Zij kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dat kan nog tot en met 31 maart 2016. Er is veel geld beschikbaar. Voor deze periode alleen al € 5 miljoen. Maar er komt nog een tweede indientermijn, waarvoor € 6 miljoen klaarstaat. En voor een derde termijn is nog eens ruim € 5 miljoen beschikbaar.

Het geld is afkomstig vanuit de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie en bedoeld voor meer en beter muziekonderwijs. Wat u als basisschool werkelijk aan subsidie gaat ontvangen is afhankelijk van het aantal leerlingen. Kleine locaties kunnen maximaal € 10.000 subsidie ontvangen, voor grote locaties is dat € 20.000.

Om de subsidie te kunnen krijgen, wordt van de school die de aanvraag indient, verwacht, dat deze eenzelfde bedrag aan de activiteiten bijdraagt. Dus als u een aanvraag indient die € 7.500 subsidie waard is, moet u zelf ook aantoonbaar € 7.500 investeren. Want anders krijgt u niets. Is dat een bezwaar voor scholen, die eigen investering? Het lijkt er wel op.

De eerste ronde werd namelijk al op 2 november 2015 geopend. Maar er blijkt nog voldoende budget beschikbaar. Zo veel zelfs, dat onlangs De Wereld Draait Door ingeschakeld werd om 'Meer muziek in de klas' te promoten. In een muziekspecial vertelden ambassadeurs Joop - de media en musical man - van den Ende en hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder hoe belangrijk zij muziek vonden. Wie DWDD inzet voor zijn plannen, bereikt een hele grote doelgroep. Zeker met zulke bekende ambassadeurs. Dat is blijkbaar nodig.

Scholen hebben nog een week of vijf, om hun aanvraag in te dienen. Als u het aan mij persoonlijk vraagt, hoop ik, dat zij dat nu ook massaal gaan doen. Maar ja, ik kom uit een muzikaal nest en kreeg tegelijkertijd nauwelijks muziek op school. Het bleef wel bij eens per week een liedje zingen. Als we dat al haalden. Ik besloot op mijn negende om dan maar zelf les te gaan nemen. Op de muziekschool, buiten de gewone school om. Maar ik was toen al een uitzondering.

Meer muziek op school. Meer muziekleraren aan het werk. Het klinkt mooi. Maar er is op scholen nog zo veel anders nodig. Computers, tablets, laptops. Nieuwe klimrekken op het plein. Een eigen gymleraar. En dan wordt het een kwestie van afwegingen maken. Wat is het hardst nodig en wat kost ons het minste geld, tijd en inspanning. Zoiets. Jammer, maar begrijpelijk. Misschien worden de voorwaarden voor deze regeling nog wel wat versoepeld, als blijkt dat er veel van die miljoenen blijven liggen. Als er echt te weinig aanvragen worden ingediend. Wie weet. Wordt vervolgd. 

Reacties