Posts

Posts uit februari, 2016 weergeven

Daar zit muziek in... en veel geld

Muziek maken is niet alleen leuk, het is ook heel belangrijk. Het verbetert de schoolprestaties van kinderen. Het draagt bij aan de ontwikkeling van het brein, de motorische ontwikkeling en het bevordert de discipline en het doorzettingsvermogen. 

Klinkt goed, toch? Ik heb het niet zelf verzonnen. Het komt uit een subsidie, bestemd voor basisscholen, die iets met muziek zouden willen gaan doen. Zij kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen. Dat kan nog tot en met 31 maart 2016. Er is veel geld beschikbaar. Voor deze periode alleen al € 5 miljoen. Maar er komt nog een tweede indientermijn, waarvoor € 6 miljoen klaarstaat. En voor een derde termijn is nog eens ruim € 5 miljoen beschikbaar.

Het geld is afkomstig vanuit de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie en bedoeld voor meer en beter muziekonderwijs. Wat u als basisschool werkelijk aan subsidie gaat ontvangen is afhankelijk van het aantal leerlingen. Kleine locaties kunnen maximaal € 10.000 su…

Arbeiten über die Grenze / Werken over de grens

Vanaf deze maand zullen er 800 mensen in de grensstreek worden geholpen bij het vinden van een baan over de grens met België en Duitsland. Dat staat in het nieuwe sectorplan 'Grenzeloos werken'.  Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reserveert er zo'n € 4,9 miljoen voor. Grensprovincies, gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en het UWV investeren nog eens zo'n bedrag.

Het gaat hierbij niet alleen om mensen die werkloos zijn, maar ook om mensen die dat dreigen te worden. Dat overstappen naar een andere baan in een ander land gaat echter niet zo maar, daarom komen er scholingstrajecten. Niet alleen om de taal goed te leren spreken, maar ook om te leren welke regels er op de werkvloer gelden, zo meldt het persbericht van de Rijksoverheid. Als voorbeeld worden dan de veiligheidseisen genoemd. Zonder daar verder op door te gaan, helaas. Want er valt nog best wat meer over te vertellen.

Ik woon zelf in de grensstreek. Die met Duitsland, om precies t…