Zonnepanelen in plaats van asbest op het dak

Twee jaar geleden werd in alle provincies de regeling Asbestdaken eraf, zonnepanelen er op geopend. Agrarische ondernemingen die asbestdaken verwijderen en de vernieuwde daken vervolgens van zonnepanelen voorzien, konden hiervoor een vergoeding krijgen. In elke provincie werd ruim budget gereserveerd, maar tot veel aanvragen kwam het niet. Hoe dat kwam?

De voorwaarden waren te strikt geformuleerd. Bovendien moesten agrariërs er zelf nog veel geld bij leggen. In juni 2014 werd de regeling daarom verruimd. Er werd meer mogelijk, voor meer belangstellenden, die ook nog eens meer geld voor minder meters te saneren dak kregen.

Maar in maart 2015, bijna een jaar later, bleek de regeling nog altijd niet het gewenste succes op te leveren. Dat nieuws haalde de krant. De reacties over het niet slagen van de regeling spraken boekdelen. Een dak dat niet kapot is, ga je ook niet vervangen. Waarom alleen in het buitengebied en niet voor iedere bewoner. Heeft de provincie de regeling wel voldoende gepromoot. 

Zelf hoorde ik van een collega met kennis van zaken een heel praktisch bezwaar: een asbestdak weegt veel minder dan een dak met zonnepanelen. Grote kans dat de oude constructie dat nieuwe dak niet aankan. Dan moet een boer een compleet nieuwe schuur bouwen. En daar krijgt-ie dan weer geen subsidie voor.

De verruiming uit 2014 had ook betrekking op de indiendatum. Die werd verschoven, naar 31 augustus 2015. Dat is het intussen bijna. Hebben de verruimingen succes gehad? Of, in vaktaal: is het subsidieplafond inmiddels bereikt? Nee.

De officiële website meldt, dat het beschikbare bedrag van de regeling nog niet volledig is benut. De provincies hebben de intentie om de regeling te verlengen tot en met eind 2016, zo staat er verder. Besluitvorming vindt plaats in september.

In de praktijk betekent dit: alle provinciale regelingen gaan eerst dicht. Want, inderdaad, de sluitingsdatum was eerder vastgesteld op 31 augustus 2015 en in een enkel geval 1 september 2015.

De boel gaat pas weer open, zodra de officiële aankondiging in het Provinciaal blad wordt gepubliceerd. Het bericht, dat de indientermijn wordt verlengd. Hoe en wat precies, dat beslist elke provincie zelf. Ergens in september 2015.

Of ze allemaal besluiten, om de regeling opnieuw open te stellen voor aanvragen?  Dat weten we nu nog niet. Het wordt, hoe dan ook, nieuws in overvloed, volgende maand. Van Friesland tot Limburg en alles wat daar tussen zit.

Kent of bent u een (voormalig) agrariër, in het bezit van zo'n schuur met asbestdak? En zou u dat ook wel willen saneren om er zonnepanelen voor terug te plaatsen? Dat mag u waarschijnlijk nog een beetje langer doen, met subsidie. Volgt daarom het subsidienieuws, via ons. Wordt vervolgd.

Reacties